Technische specificaties

Koudebruggen
De oude gevel heeft koudebruggen. Door de aanpak van de gevel en het dak van buitenaf worden aanwezige koudebruggen in de gevel en het dak volledig ingepakt. Belangrijk is de lijnkoudebrug van de fundering. De gevel wordt onder de grond tegen de fundering geïsoleerd. Daardoor wordt bijvoorbeeld de koudebrug bij de fundering weggewerkt.

Van alle innovatieve gevelconcepten zijn dauwpuntsberekeningen gemaakt voor de winter- en zomersituatie door onze bouwfysisch en duurzaamheidsadviseur.

Dauwpunt berekening van label D naar A
De Cocoonz-gevel is als volgt opgebouwd:

Gevelconstructie met nageïsoleerde spouw        
  aandeel [%]
dikte [m]
λ [W/mK]
R [m2K/W]
overgang buiten       0,043
steenstrips    0,007 0,8 0,009
polyester   0,001 0,2 0,005
PU-isolatie 95,4% 0,1 0,022 4,336
composiet 4,6% 0,105 0,8 0,006
polyester   0,003 0,2 0,015
spouw       0,170
buitenspouwblad (oud)   0,105 0,8 0,131
geïsoleerde spouw   0,05 0,035 1,429
binnenspouwbad (oud)   0,105 0,8 0,131
overgang binnen       0,129
         
      Rc 6,232
      Rtot 6,404


Resultaat van de berekeningen is dat de dampspanning overal beneden de maximale dampspanning blijft.

Dauwpunt berekening passief huis niveau en nul-op-de-meter niveau
De berekening is ook gemaakt voor de passiefhuis en NOM-gevel. De gevel heeft dan een isolatiewaarde van Rc = 8,0 m2 K/W:

Gevelconstructie met nageïsoleerde spouw        
  aandeel [%]
dikte [m]
λ [W/mK]
R [m2K/W]
overgang buiten       0,043
steenstrips    0,007 0,8 0,009
polyester   0,001 0,2 0,005
PU isolatie 95,4% 0,14 0,022 6,071
composiet 4,6% 0,105 0,8 0,006
polyester   0,003 0,2 0,015
spouw       0,170
buitenspouwblad (oud)   0,105 0,8 0,131
geïsoleerde spouw   0,05 0,035 1,429
binnenspouwbad (oud)   0,105 0,8 0,131
overgang binnen       0,129
         
      Rc 7,967
      Rtot 8,139