Een investering die zich terugverdient!

Verhoging marktwaarde
Naast de subsidiemogelijkheden en de EnergiePrestatieVergoeding zal een nul-op-de-meter woning een hogere leegwaarde hebben en zal de marktwaarde in verhuurde staat hierdoor per definitie stijgen. Immers, de overheid koppelt aan een dergelijke woning een extra hypotheekruimte van € 27.000,-. Oftewel, de overheid stelt zich op het standpunt dat het wegvallen van de energielasten van een woning gelijkstaat aan de hypotheeklasten van een hypotheek van € 27.000,-. Dit zou in theorie betekenen dat de leegwaarde van een nul-op-de-meter woning € 27.000,- hoger zou mogen zijn dan een volstrekt vergelijkbare woning zonder nul-op-de-meter.

Aanvullende informatie (bronnen)

Officiële bekendmakingen Staatscourant

Informatie over energiebesparing op rijksoverheid.nl